Υπηρεσίες

Βασικές Υπηρεσίες

configuration-services

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης

Η διεύθυνση ανάπτυξης εφαρμογών της Δυναμικής Πληροφορικής αναλαμβάνει να προσαρμόσει και να παραμετροποιήσει κάθε εφαρμογή σε συνολική λύση, με σκοπό πάντα να καλύψει απόλυτα τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι υπηρεσίες προσαρμογής και παραμετροποίησης εκτείνονται σε πολύ μεγάλο εύρος, από τη δημιουργία απλών αναφορών μέχρι την ανάπτυξη εξειδικευμένων και πολύπλοκων λειτουργιών.

support-services

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Καλύπτουν την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης των εφαρμογών και των Ολοκληρωμένων λύσεων από τους πελάτες. Για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού και γενικότερα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που διαθέτει στην αγορά, η εταιρία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα αξιόλογη υποδομή για την επέκταση και βελτίωση της οποίας επενδύει διαρκώς και συστηματικά.

maintenance-services

Υπηρεσίες Συντήρησης

Όσον αφορά τις εφαρμογές λογισμικού, οι υπηρεσίες συντήρησης καλύπτουν την ανανέωση με νέες εκδόσεις, των εφαρμογών που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες. Παράλληλα, καλύπτουν και την επίλυση διαφόρων πιθανών δυσλειτουργιών των εφαρμογών, ιδιαίτερα για αυτές που έχουν αναπτυχθεί με βάση τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και τις ανάγκες συγκεκριμένων πελατών.

training-services

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Καλύπτουν οργανωμένη εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών και των λύσεων που αναπτύσσονται και παρέχονται από την εταιρία. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής και τον βαθμό υπευθυνότητας που κάθε χρήστης ή κάθε ομάδα χρηστών έχει. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε σε χώρο του πελάτη, είτε σε άλλους οργανωμένους χώρους.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

data-management-services

Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων

Η Δυναμική Πληροφορική έχει την δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες συλλογής, εκκαθάρισης, εισαγωγής και μετάπτωσης δεδομένων, διαχείρισης και μετατροπής βάσεων δεδομένων με μεγάλο όγκο πληροφοριών και διαφορετικών αρχιτεκτονικών και τεχνολογίας.

consulting-services

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι ειδικοί σύμβουλοι εφαρμογών της Δυναμικής Πληροφορικής συνεργάζονται με κάθε πελάτη πριν από κάθε εγκατάσταση ώστε να διαπιστώσουν τις ανάγκες κάθε Οργανισμού και να δημιουργήσουν την πλέον κατάλληλη λύση. Σε στενή συνεργασία με την κάθε επιχείρηση επεξεργάζονται τα στοιχεία και προτείνουν τρόπους αποτελεσματικότερης λειτουργίας. Αντικειμενικός τους στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και της τεχνογνωσίας της εταιρίας και η διάθεσή τους στο εκάστοτε έργο και κατ’ επέκταση στον ενδιαφερόμενο Οργανισμό.

project-implementation-services

Υλοποίησης Έργων

Η Δυναμική Πληροφορική μέσα από την μακρόχρονη επιχειρηματική της δραστηριοποίηση έχει εμπλακεί και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικά και σύνθετα έργα πληροφορικής.

Ελάτε να συνεργαστούμε!

Εμπιστευτείτε μας τα έργα σας!

Τεχνογνωσία - Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Αποτελεσματικότητα