Έργα

cloud-computing

Προμήθεια και Εγκατάσταση εξυπηρετητών «Υπολογιστικού Νέφους»

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών για την παροχή υπηρεσιών «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing).

Προϋπολογισμός: 1.049.862,00€
Φορέας: ΕΔΕΤ Α.Ε.
Ημερομηνία: 17/8/2015 - 28/12/2015

e-sience

Προμήθεια εξοπλισμού υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας ψηφιακού υλικού

Παροχή της απαραίτητης υλικής υποδομής για «Ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργατικής επιστημονικής έρευνας, διαχείρισης μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων, e-Science».

Προϋπολογισμός: 397.636,00€
Φορέας: ΕΔΕΤ Α.Ε.
Ημερομηνία: 17/8/2015 - 30/11/2015

network

Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός

Προμήθεια - εγκατάσταση υπολογιστικού αποθηκευτικού εξοπλισμού προηγμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων Ελληνικής Ακαδημαϊκής Ερευνητικής κοινότητας.

Προϋπολογισμός: 1.819.573,38€
Φορέας: ΕΔΕΤ Α.Ε.
Ημερομηνία: 1/9/2015 - 29/12/2015

helpdesk

Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλεια

Παροχή «υπηρεσιών νέφους» ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου, υπηρεσιών λογισμικού SaaS και υποστηρίξη δημιουργίας - λειτουργίας ψηφιακών αποθετηρίων και συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών.

Προϋπολογισμός: 724.440,68€
Φορέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΤΚ)
Ημερομηνία: 2/3/2015 - 29/10/2015

digital-signature-data

Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρ. Πρωτοκόλλου, Υποστήριξη Ψηφιακών Υπογραφών

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων με Υποστήριξη Ψηφιακών Υπογραφών και Συνοδευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Προϋπολογισμός: 20.000,00€
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας
Ημερομηνία: 28/07/2014 – 31/12/2014

digitization

Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης - Διαμόρφωσης Υλικού  Γεωγραφικής Περιοχής 4

Ψηφιοποίηση 40.300 καταγεγραμμένων μνημείων, επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων - καταγεγραμμένων μνημείων και εκπόνηση μελέτης παρουσίασης υλικού.

Προϋπολογισμός: 353.944,71€
Φορέας: Υπ. Πολιτισμού & Θρησκευμάτων
Ημερομηνία: 23/08/2016 - 20/12/2017

Ελάτε να συνεργαστούμε!

Εμπιστευτείτε μας τα έργα σας!

Τεχνογνωσία - Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Αποτελεσματικότητα